Categories:

Rehabilitacija po rekonstrukciji sprednje križne veziV programu rehabilitacije po rekonstrukciji sprednje križne vezi imamo tri zaščitne faze:

Prva maksimalna zaščitna faza poteka od 0 do 6 tednov po operaciji. V tej fazi izvajamo:

 1. Kontrola pooperativne bolečine in edema ( led, crio-cuff, drenaže, TENS, interferenčni tokovi, medanalgezija).
 2. Prevencijo kontraktur in vzdrževanje obsega gibljivosti (kineziterapija – pasivne vaje, pasivno mišično raztezanje, aktivne vaje)
 3. Preprečevanje mišične atrofije in porast mišične moči (električne stimulacije 2 do 3 krat dnevno, izometrične vaje na izokinetični opornici, ročne izotonične vaje, uteži, kolo, fitnes – pri popolni ekstenziji kolena in izokinetične vaje na izokinetični opornici).
 4. Mobilizacija pogačice (pacienta naučimo tehnike razgibavanja pogačic v vseh štirih smereh).
 5. Začetna restitucija propriocepcije (vaje in testiranje na Biodex balans sistemu, vaje na trampolinu, vaje z odprto in zaprto verigo v bazenu).

Druga zmerno zaščitna faza poteka od 6. do 12. tedna po operaciji.

 1. Nadaljujemo z vajami za porast mišične moči.
 2. Progresivno raztezanje za porast obsega gibljivosti sklepa.
 3. Pri vajah z odprto verigo se ne izogibamo več terminalne ekstenzije proti uporu.

Tretja minimalno zaščitna faza poteka od 12. do 20. tedna po operaciji.

V tem času želimo doseči maksimalno napetost, moč in vzdržljivost mišic in izboljšati propriocepcijo. S tekom se lahko začne, ko mišična moč kvadricepsa doseže 65% moči zdravega (pribl. 3 mesece po operaciji).

S športnimi aktivnostmi se začne, ko mišična moč kvadricepsa doseže 85% zdravega (pribl. 6 mesecev po operaciji).

Program je večinoma individualno zastavljen. V vsakem tednu se moramo osredotočiti, s kolikšno količino vadbe bomo vplivali na posamezne rekonvalescente. Vaje so lahko: izometrične, koncentrične, ekscentrične, izotonične in izokinetične. Na voljo so nam tudi vaje z odprto in zaprto kinetično verigo.

AKCELERANTNI REHABILITACIJSKI PROTOKOL

1. do 3. dan izvajamo:

 

 • protibolečinsko terapijo,
 • krio masaže,
 • razgibavanje na kinematični opornici od 0˚ do 90˚,
 • izometrična kontrakcija kvadricepsa,
 • mobilizacija pogačice,
 • vaje za abdukcijo, addukcijo in ekstenzijo kolka,
 • obremenitev kolena je dovoljena pri popolni ekstenziji kolena,
 • uporaba bergel za varni občutek.

3. do 14. dan:

 • izvajamo enako kot doslej,
 • elektrostimulacija m. kvadricepsa,
 • kinematična opornica z neomejenim obsegom giba,
 • pasivna iztegnitev kolena naj bi bila popolna,
 • aktivna – asistirana fleksija,
 • vaje za propriocepcijo.

3. teden:

 • enako kot doslej,
 • opuščanje bergel,
 • neomejena aktivna fleksija,
 • vaje za propriocepcijo na balans sistemu (test),
 • vaje na gobi, na trampolinu, na žogi, ravnotežna deska,
 • vaje v bazenu (rana mora biti zaceljena), dovoljeno je plavanje kravla ali hrbtno,
 • vaje z odprto in zaprto kinetično verigo,
 • raztezne vaje,
 • vaje v fitnesu (določena aparatura),
 • zaprta kinetična veriga brez obremenitve ali z iztegnjenim kolenom z manjšim uporom.

4. do 6. teden:

 • enako kot doslej,
 • vaje z utežmi (začnemo s pol kg obremenitvijo, pri ekstendiranem kolenu), sobno kolo, steper.

6. do 12. teden:

 • fleksija in ekstenzija popolna – sobno kolo (postopno povečanje upora), vaje na fitnes aparaturah (ne ekstenzijo proti nastavljenem uporu).

12. teden:

 • lažji tek po mehki ravni podlagi (koleno ne sme otekati, obseg giba mora biti popoln, moč kvadricepsa 65% zdravega ),
 • vaje za krepitev stegenskih mišic (stopnjevanje upora),
 • zahtevnejše vaje za propriocepcijo.

6. mesec:

 • vključitev v športne aktivnosti (minimalna moč kvadricepsa mora znašati 85% moči zdravega – test na izokinetični opornici),
 • dosežena dobra dinamična sklepna stabilnost (testiranje na balans sistemu).

Comments are closed

Področja zdravljenja